Faaliyet Tabanlı Muhasebe ve G oranı


ZAMAN ETMENLİ FAALİYET TABANLI MUHASEBE SİSTEMİNİN, ÖZUĞURLU MAKİNE A.Ş UYGULANMASI, PROTOTİP SİSTEMİN KURULUP, GEÇİŞ AŞAMALARININ GÖSTERİLMESİ, GELENEKSEL MALİYETLEME SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BİRİM MALİYETLERİN G ORANI İLE ESNETİLMESİ

 

         Faaliyet tabanlı Muhasebe üzerine geliştirdiğimiz projeden bahsetmek istiyorum. Sistemi, Sıfırdan Excel üzerinde yapıp, sonuçları kıyaslama imkanı bulduk…. Şimdi video üzerinden oluşturduğumuz sisteme bakalım… Sonra devam ederiz 🙂

        Değişen piyasalara karşı şirketler daha hızlı ve daha çevik muhasebe sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla bu ihtiyaç büyük küçük tüm şirketlerin piyasada sürdürülebilirliklerini korumaları için gereken önemli bir güçtür. Sistemlerin pahalı ve karmaşık olmaları çoğu küçük ve orta boy işletmelerin entegre olmalarını engellemiştir. Biz bu durumu göz önünde bulundurarak sistemin prototip yazılımını yapıp, geleneksel ve faaliyet tabanlı muhasebe yönteminin, sürece dayalı faaliyet tabanlı muhasebe yöntemine göre uygulanabilirlik açısından artı ve eksi yönlerini göstermeye çalıştık.

            Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Muhasebe (SDFTM) sisteminin Özuğurlu Makine A.Ş ye geçişi, staj süresince tasarladığımız “Haftalık Üretim Planlama Çizelgesinin” genişletilmesiyle başlamıştır. Bu projede sistemin faaliyet tabanlı muhasebe sistemine dönüştürülmesinden ve dönüşümün geçiş aşamalarından bahsettik. Geçiş aşaması içerisinde yazdığımız Sürece Dayalı Faaliyet tabanlı Muhasebe programının gelen sipariş ve Makine kapasitelerinin performans değerleri temel alınarak G oranı ile birim maliyetlerinin esnetilmesine değindik.

       Sistemi Özuğurlu Makine A.Ş de uygulanmadan önce, prototip yazılımını yapıp maliyetlerini kıyaslamaya çalıştık. Geçiş aşaması için muhasebe sisteminin analizini yaparak; sisteme dâhil iş-akışlarını gösterdik. Geliştirilen sistem birim maliyetlemede, karar destek sisteminin yardımıyla piyasa dalgalanmalarına karşı fiyat değişkenliğini aylara göre baz alan esneklik katsayısı hesaplar. Doğru maliyetlemenin yanında şirket sürdürülebilirliği açısından da hem ucuz hem de basit bir veri sunar.

G ORANI

Adssssız

         Kar, gelir gider arasındaki pozitif farktır ve  gelirimizi  kar oranıyla  kontrol ederiz. G oranıyla, giderimizi kontrol ederiz. Zarar noktasından, Başabaş noktasına getirmek için gerekli olan çarpanımızdır. (G oranını, biz uydurduk literatür araması yaparsanız bulamazsınız 🙂 )

Anahtar Kelime: Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Muhasebe, Geleneksel Maliyetleme, Esneklik.

Share Button

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.